پروژه های در دست اجرا

پروژه ها :

 • طرح توسعه سکوی نفتی فروزان

قرارداد ساخت پکیج نمونه گیری (Sampling Connection Package)

پیمانکار : شرکت راهبرد هوشمند

کارفرمای اصلی : شرکت نفت فلات قاره

 • طرح خط لوله نفت گوره – جاسک

قرارداد ساخت استرینر (Strainer)

پیمانکار : شرکت پایندان

کارفرمای اصلی : شرکت مهندسی توسعه نفت

 • طرح پتروپالایش دهلران

قرارداد ساخت مخازن (Piping Pot)

پیمانکار : شرکت طراحی ساختمان نفت (OIEC)

کارفرمای اصلی : شرکت پتروپالایش دهلران

 • طرح خط لوله نفت گوره – جاسک

قرارداد ساخت استرینر (Strainer)

پیمانکار : شرکت جندی شاپور

کارفرمای اصلی : شرکت مهندسی توسعه نفت

 • پتروشیمی متانول آپادانا

قرارداد ساخت استرینر (Strainer)

پیمانکار : شرکت طراحی و مهندسی صنایع پتروشیمی (PIDEC)

کارفرمای اصلی : شرکت پتروشیمی متانول آپادانا

 • پتروشیمی نگین مهستان کنگان

قرارداد ساخت فیلتر (Filters)

پیمانکار : شرکت EIED

کارفرمای اصلی : شرکت پتروشیمی نگین مهستان کنگان

 • طرح توسعه فاز 14 پارس جنوبی

قرارداد ساخت استرینر (Strainer)

پیمانکار : شرکت نیر پارس

کارفرمای اصلی : شرکت نفت و گاز پارس

 • طرح تاسیسات و تجهیزات پایانه صادراتی قیر – چابهار

قرارداد ساخت استرینر (Strainer)

پیمانکار : شرکت اطلسپالایش نقت جی اروند

کارفرمای اصلی : شرکت پالایش نفت جی

 • طرح جمع آوری گازهای مشعل

قرارداد ساخت استرینر (Strainer)

پیمانکار : شرکت مارون کاران

کارفرمای اصلی : شرکت بهره برداری نفت وگاز مارون

 • پالایشگاه بندرعباس

قرارداد ساخت استرینر (Strainer)

کارفرمای اصلی : شرکت پالایش نفت بندرعباس

 • پتروشیمی نگین مهستان کنگان

قرارداد ساخت Hose & Hose Connection

پیمانکار : شرکت طراحی و مهندسی صنایع انرژی (EIED)

کارفرمای اصلی : شرکت نگین مهستان کنگان