پروژه های اجرا شده

پروژه ها :

 • پتروشیمی کردستان

قرارداد ساخت استرینر واحد یوتیلیتی

 • پتروشیمی ایلام

قرارداد ساخت استرینر

قرارداد ساخت اتصالات انعطاف پذیر

 • پتروشیمی بوشهر

قرارداد ساخت استرینر واحد C2 Recovery

قرارداد ساخت استرینر واحد Gas Sweetening

قرارداد ساخت استرینر واحد متانول

قرارداد ساخت سمپل کولر واحد متانول

قرارداد ساخت استرینر واحد یوتیلیتی

 • میدان نفتی سروک

قرارداد ساخت استرینر – شرکت جهانپارس

 • پالایشگاه تبریز

قرارداد ساخت استرینر

 • پالایشگاه اصفهان

قرارداد ساخت استرینر – شرکت نارگان

قرارداد ساخت استرینر – شرکت شفاب

قرارداد ساخت پکیج نمونه گیری – شرکت چگالش

قرارداد ساخت پکیج نمونه گیری- شرکت درریز

قرارداد ساخت پکیج نمونه گیری – شرکت نیرپارس

قرارداد ساخت اتصالات انعطاف پذیر – شرکت چگالش

 • نفت و گاز پارس جنوبی فاز 14

قرارداد ساخت استرینر – شرکت نیرپارس

 • شرکت نفت فلات قاره – سکوی نفتی فروزان

قرارداد ساخت استرینر – شرکت راهبرد هوشمند

قرارداد ساخت نازلهای نمونه گیری – شرکت راهبرد هوشمند

قرارداد ساخت توری پرندگان – شرکت راهبرد هوشمند

 • مرکز مهندسی رازی

قرارداد ساخت راکتور

قرارداد ساخت میکسر

قرارداد ساخت اسکرابر

قرارداد ساخت مخازن

 • طرح تاسیسات نفتی ماهشهر

قرارداد ساخت استرینر – مشارکت سپهر

 • طرح مخازن سبز عسلویه

قرارداد ساخت استرینر

 • شرکت مهندسی توسعه نفت – طرح میدان نفتی منصوری

قرارداد ساخت ایستگاه گاز تقلیل فشار

 • طرح نیروگاه ترکیبی هریس

قرارداد ساخت استرینر – شرکت تاناانرژی

 • طرح تولید اسید سولفوریک

قرارداد ساخت استرینر – شرکت ستیران

 • پالایشگاه گاز پارسیان

قرارداد ساخت استرینر – شرکت ماشین سازی اراک

 • شرکت آریا انرژی پارس

قرارداد ساخت استرینر

 • شرکت کسراوند

قرارداد ساخت استرینر

 • ایستگاه تقویت فشار گاز ارسنجان و ایستگاه تفویت فشار گاز خیرگو

قرارداد ساخت استرینر (Strainer)

پیمانکار : شرکت سکاف

کارفرمای اصلی : شرکت مهندسی توسعه گاز

 • ایستگاه تقویت فشار گاز خورموج

قرارداد ساخت استرینر (Strainer)

پیمانکار : شرکت دانیال پترو

کارفرمای اصلی : شرکت مهندسی توسعه گاز

 • ایستگاه تقویت فشار گاز آبپخش

قرارداد ساخت استرینر (Strainer)

پیمانکار : شرکت توسعه آب و گاز

کارفرمای اصلی : شرکت مهندسی توسعه گاز

 • پالایشگاه گاز بید بلند

قرارداد ساخت استرینر (Strainer)

پیمانکار : شرکت تهران جنوب

کارفرمای اصلی : شرکت پالایش گاز بیدبلند

 • طرح خط لوله نفت گوره – جاسک

قرارداد ساخت استرینر (Strainer)

پیمانکار : شرکت جندی شاپور

کارفرمای اصلی : شرکت مهندسی توسعه نفت

 • طرح پتروپالایش دهلران

قرارداد ساخت مخازن (Piping Pot)

پیمانکار : شرکت طراحی ساختمان نفت (OIEC)

کارفرمای اصلی : شرکت پتروپالایش دهلران

 • پتروشیمی بوعلی سینا

قرارداد ساخت همزن (Agitator)

پیمانکار : شرکت ماشین سازی اراک

کارفرمای اصلی : شرکت پتروشیمی بوعلی سینا

 • پالایشگاه شیراز

قرارداد ساخت استرینر (Strainer)

پیمانکار : شرکت جندی شاپور

کارفرمای اصلی : شرکت پالایش نفت شیراز

 • ایستگاه تقویت فشار گاز پل کله

قرارداد ساخت استرینر (Strainer)

پیمانکار : شرکت پژوهش و پالایش رادمان

کارفرمای اصلی : شرکت مهندسی توسعه گاز