خط مشی

این شرکت با اتکا به اهداف تعریف شده خود خط مشی های ذیل را سرلوحه کاری مدیریت و کارکنان خود قرار داده است:

  • تلاش مستمر در جهت ارتقا سطح کیفی محصولات
  • تلاش مستمر در جهت مشتری مداری و افزایش سطح رضایت مشتریان
  • تلاش مستمر در جهت افزایش سطح آگاهی و فرهنگ کاری پرسنل و آموزش و ایجاد نیروهای متخصص و مجرب
  • تلاش مستمر در جهت حضور در بازار هدف و توسعه این بازار در عرصه بین الملل و صادرات محصولات
  • تلاش مستمر در جهت افزایش توان مالی و افزایش بهره وری
  • تلاش مستمر در جهت ارتقا توان فنی و دانش ساخت و تولید و افزایش محصولات
  • تلاش مستمر در جهت بهبود خدمات پس از فروش