اهداف

  • ارتقا سطح کیفی محصولات
  • مشتری مداری و رضایتمندی مشتریان
  • ایجاد فرهنگ کاری کارکنان
  • شناخت و توسعه بازار هدف
  • حضور در بازارهای بین الملل و صادرات محصول
  • افزایش بهره وری
  • خدمات پس از فروش