پروژه ها :

پروژه های اجرا شده:

 • پتروشیمی کردستان
 • قرارداد ساخت استرینر واحد یوتیلیتی
 • پتروشیمی ایلام
 • قرارداد ساخت استرینر
 • قرارداد ساخت اتصالات انعطاف پذیر
 • پتروشیمی بوشهر
 • قرارداد ساخت استرینر واحد C2 Recovery
 • قرارداد ساخت استرینر واحد Gas Sweetening
 • قرارداد ساخت استرینر واحد متانول
 • قرارداد ساخت سمپل کولر واحد متانول
 • قرارداد ساخت استرینر واحد یوتیلیتی
 • میدان نفتی سروک
 • قرارداد ساخت استرینر – شرکت جهانپارس
 • پالایشگاه تبریز
 • قرارداد ساخت استرینر
 • پالایشگاه اصفهان
 • قرارداد ساخت استرینر – شرکت نارگان
 • قرارداد ساخت استرینر – شرکت شفاب
 • قرارداد ساخت پکیج نمونه گیری – شرکت چگالش
 • قرارداد ساخت پکیج نمونه گیری- شرکت درریز
 • قرارداد ساخت پکیج نمونه گیری – شرکت نیرپارس
 • قرارداد ساخت اتصالات انعطاف پذیر – شرکت چگالش
 • نفت و گاز پارس جنوبی فاز 14
 • قرارداد ساخت استرینر – شرکت نیرپارس
 • شرکت نفت فلات قاره – سکوی نفتی فروزان
 • قرارداد ساخت استرینر – شرکت راهبرد هوشمند
 • قرارداد ساخت نازلهای نمونه گیری – شرکت راهبرد هوشمند
 • قرارداد ساخت توری پرندگان – شرکت راهبرد هوشمند
 • مرکز مهندسی رازی
 • قرارداد ساخت راکتور
 • قرارداد ساخت میکسر
 • قرارداد ساخت اسکرابر
 • قرارداد ساخت مخازن
 • طرح تاسیسات نفتی ماهشهر
 • قرارداد ساخت استرینر – مشارکت سپهر
 • طرح مخازن سبز عسلویه
 • قرارداد ساخت استرینر
 • شرکت مهندسی توسعه نفت – طرح میدان نفتی منصوری
 • قرارداد ساخت ایستگاه گاز تقلیل فشار
 • طرح نیروگاه ……………………………..
 • قرارداد ساخت استرینر – شرکت تاناانرژی
 • طرح تولید اسید سولفوریک
 • قرارداد ساخت استرینر – شرکت ستیران
 • پالایشگاه گاز پارسیان
 • قرارداد ساخت استرینر – شرکت ماشین سازی اراک
 • شرکت آریا انرژی پارس
 • قرارداد ساخت استرینر
 • شرکت کسراوند
 • قرارداد ساخت استرینر